Lezing NL

Posted in lezing on 5 februari 2012 by haqiqat83

lâ ilâha illâ Allâh

There is no god but Allah and Muhammad is his last final messenger …..   All prophets are (Muslim and brothers) of each other,,, they have come for ONE mission to teach us, so that we have worship ONE God, without any partners or symbolic  …

Advertenties

Halal slachten

Posted in Geen categorie on 9 november 2011 by haqiqat83

Dag Des Oordeels

Posted in Dag Des Oordeels! on 17 mei 2011 by haqiqat83

De tekenen van het naderen vd Dag Des Oordeels!

De kleine tekenen van Qiyamah

• Het drinken van wijn zal normaal zijn. (Saheeh Bukharie & Saheeh Muslim).
• Grote afstanden zullen in een korte tijd kunnen worden afgelegd. (Vliegtuigen, boten, autos). (Muslim).
• Er zullen veel boeken zijn, maar mensen met kennis zullen weinig zijn en onwetendheid zal zich verspreiden. (Dit is overgeleverd in Bukhari, Ibn Majah, & Ahmad).
• Een man zal tegen iets spreken dat om een zweep of een schoen lijkt. (Telefoon?) (Ahmad).
• Wanneer het vasthouden aan deze religie zo moielijk zal zijn zoals het vasthouden aan hete kolen. (Tirmidhie).
• Mannen zullen zijde gaan dragen. (Tirmidhi).
• Zangeressen en muziek instrumenten zullen populair worden. (Tirmidhi, Haythami).
• Overspel zal openlijk plaatsvinden. (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Haythami).
• Het gebruik van sterke dranken zal zich wijd verspreiden onder jullie. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen meer vrouwen zijn dan mannen, zodat 50 vrouwen voor 1 man zullen zijn. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Doden, doden, doden! (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Ahmad).
• Mens zal zeggen, ‘Die and die zijn cool’ terwijl er niet eens ter grootte van een zaadje aan geloof in zijn hart zal zijn. (Voetballers, Zangers, gangsters, filmsterren etc).
• De volkeren van de wereld zullen zich vergaderen rondom jullie, zoals hongerige mensen bijeenkomen om een bord eten aan te vallen. (Overgeleverd in Bukharie en Muslim).
• Mensen zullen anderen slaan met zwepen die lijken op staarten van ossen. (Muslim).
• Kinderen zullen een bron van woede zijn. (Tabarani, Hakim).
• Vrouwen zullen samenzweren. (Tabarani, Hakim).
• Regen zal zuur of brandend worden. (Tabarani, Hakim).
• Veel kinderen zullen geboren worden als gevolg van overspel. (Tabarani, Hakim).
• Het Uur zal niet komen totdat hele volkeren van mijn Ummah zich bij de Mushrikeen zullen mengen en afgoden zullen aanbidden. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Wanneer vertrouwen iets zal worden waarmee men winst maakt. (Tirmidhi, Haythami).
• Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is! De wereld zal niet vergaan totdat er een dag zal komen waarop de moordenaar niet zal weten waarom hij vermoordt en een vermoorde niet weet waarom hij is gedoodt. (Muslim).
• Rijkdom zal alleen verdeeld zijn onder de rijken, de armen zullen er niets van krijgen. (Tirmidhi).
• Geven van aalmoezen zal een last worden. (Tirmidhi & Haythami).
• Het zal warm zijn in de winter en koud in de zomer. (Kunzul Umal).
• Gierigheid zal in de harten van mensen worden geworpen. (Bukhari).
• Plotselinge dood zal wijdverspreidt zijn. (Ahmad).
• Shirk zal zich wijdverspreiden onder mijn Ummah. (i.e graven aanbidding, menselijke wetten etc).
• Er zullen mensen zijn die broeders zullen in het openbaar en vijanden in het geheim. (Tirmidhi).
• Wanneer een man zijn vrouw gehoorzaamt en zijn eigen moeder niet, wanneer hij zijn vriend gehoorzaamt en eigen vader niet. (Tirmidhi).
• Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi).
• Mensen zullen met blote dijen op de markten lopen.
• Stenen zullen uit de hemel vallen [Meteoren]. (Overgeleverd door Tirmidhie).
• De mensen uit Iraq zullen geen eten of geld ontvangen door de onderdrukking van de Romeinen (Amerikanen, Europeanen). (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Mensen zullen springen zullen wolken en de aarde (Vliegtuigen?).
• Een beproeving zal het huis van iedereen intreden. (Ahmad).
• Een tijd zal komen wanneer de markten dicht bij elkaat zullen zijn.
• De leiders van de mensen zullen de ergste onder hun zijn. (Tirmidhi).
• Wanneer het als een schande zal worden gezien als men via Qur’an zou handelen. (Abu Musa Asharie).
• Homoseksualiteit zal normaal worden. (Overgeleverd door Adbullah ibn Masud).
• De moskeën zullen worden versierd.
• Massale dood onder de mensen, zoals een groot aantal schapen sterven tijdens een epidemie. (Bukharie).
• De leiders van de wereld zullen niet volgens het boek van Allah oordelen (Democratie etc). (Ibn Majah).
• Een tijd zal komen waarin iedereen met rente zal werken.
• Wanneer de laatsten van deze Ummah, de eerste zullen vervloeken (Shia?) (Tirmidhie).
• Leiders van de mensen zullen onderdrukkers zijn. (Haythami).
• Mensen zullen een ander met respect behandelen, uit angst dat hij hun slecht zal behandelen. (Tirmidhi).
• Ze zullen tot diep in de nacht dansen (Discos?)
• Ze zullen beweren Qur’an te volgen en zullen de Sunnah verwerpen (Hadiths) (Quranieten?). (Abu Dawood).
• Andere mensen zullen in sterren geloven. (Haythami).
• Mensen zullen Al-Qadr verwerpen (Lot). (Haythami).
• Tijd zal snel voorbijgaan. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Goede daden zullen afnemen. (Bukhari).
• Mensen zullen doorgaan met hun handel, maar weinig zullen de betrouwbaren zijn.
• Een man zal naast een graf lopen en wensen dat hij in zijn plaats lag. (Bukhari).
• Aardbevingen zullen toenemen. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen pogingen zijn om woestijnen groen te maken [Dingen te laten groeien].
• Het verschijnen van valse profeten (Ahmad Qadiyani etc). (Bukhari).
• Vrouwen zullen naakt zijn, terwijl ze zijn gekleedt. Ze zijn misleid en zullen anderen misleiden. (Muslim).
• Wanneer mensen ernaar zullen streven om hoge gebouwen te bouwen. (Bukhari).
• Alleen de mensen die men kent, zal hij groeten. (Ahmad).
• Er zal een schat onder de Eufraat worden ontdekt (Neem er niks van!). (Bukhari & Muslim).
• Wilde dieren zullen tegen mensen praten. (Ahmad).
• Jaren van misleiding waarin de waarachtigen niet worden vertrouwd en de leugenaars wel. (Ahmad).
• Valse getuigenissen uitspreken zal normaal worden. (Haythami & Ahmad).
• Wanneer mannen met mannen zullen liggen en vrouwen met vrouwen. (Haythami).
• Handel zal zich zo verspreiden dat zelfs vrouwen moeten werken om hun mannen te steunen in handel. (Ahmad).
• De moslims zullen in 73 zich sektes verdelen. (Bukharie, Muslim, Tirmidhie, Abu Dawud etc).
• Een vrouw zal zijn werkplaats binnnenkomen uit liefde voor de wereld. (Ahmad).
• Arrogantie zal toenemen op aarde. (Tabarani, Hakim).
• Family banden zullen worden verbroken. (Ahmad).
• Twee Christelijke legers (Amerika en England?) zullen samenwerken en Syrië overnemen.
• De moslim legers zullen heel zwak zijn.
• Er zullen veel vrouwen zijn die in staat zullen zijn kinderen te krijgen, maar ze zullen geen kinderen krijgen.
• Er zal een overvloed van eten zijn, maar weinig zegeningen zullen erin zijn.
• Mensen zullen weigeren wanneer hen eten is aangeboden.
• Mannen zullen op vrouwen lijken en vrouwen zullen op mannen lijken.
• Rijkdommen zullen zo vermeerderen dat als een man 10,000 is gegeven hij zal er niet tevreden mee zijn. (Bukhari)
• Twee grote groepen zullen elkaar bestrijden met dezelfde religie. (Bukhari & Muslim).

De komst van Imam Mahdi
• Imam Mahdi is een nakomeling van profeet Mohammad. (Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud).
• Zijn naam en achternaam zal hetzelfde zijn als dat van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
• In één nacht zal Allah hem inspireren en voorbereiden voor zijn taak (Om de moslims te leiden). (Ahmad).
• Hij zal komen wanneer de moslims overal worden gedoodt. (Ibid).
• Hij zal de hele wereld met rechtvaardigheid vullen, zoals het met onrechtvaardigheid was vervuld. (Abu Dawud).
• Imam Mahdi zal in Arabië geboren worden en uit Quraish zijn.
• Hij zal een brede voorhoofd en een hoge neus hebben. Zijn gezicht zal stralen als een ster. (Tabarani).
• Zijn karakter zal precies lijken op het karakter van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
• Hij zal een van de leiders van het Paradijs zijn. (Ibn Majah).
• Mahdi zal verschijnen wanneer mensen de hoop opgeven en zeggen, ‘Er komt geen Mahdi meer’ (Ibid).
• Als hij komt zal het regering van Arabië hem aanvallen en hij zal vluchten naar Khurassan (Afghanistan).
• Strijders met zwarte vlaggen zullen uit Khurassan komen (Afghanistan). Niemand zal ze kunnen stoppen tot ze in Baitul Maqdis zijn. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Zwarte vlag dragers zullen uit de nakomelingen van Abbas opstaan. Dan zal er een ander leger in Khurassan (Afghanistan) opstaan, hun tulbanden en kleren zullen wit zijn (Taliban?). Hun leider zal Shuayb bin Saalig zijn, uit Tameem. Hij en zijn leger zullen het leger van Sufyaani neerhalen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Als je hoort van de zwarte vlaggen uit Khurassan, dan haast je naar ze toe en voeg je toe bij hun, al moest je over ijs kruipen, want onder hun is inderdaad Allah’s Khalifah, de Mahdi. (Ahmad, Baihaqie).
• Een man genaamd Sufyaani zal in Damascus (Syrië) verschijnen. (Muslim).
• De meesten die hem zullen volgen zullen mensen uit het Banu Kalb zijn. (Muslim).
• Ze zullen vechten en zelfs de buiken van zwangere vrouwen opensnijden en hun kinderen slachten. (Muslim).
• Dan zullen mensen uit Banu Qais bijelkaar komen en zullen tegen Sufyani en zijn leger vechten. Ze zullen hen op een manier bevechten dat ze zich zelfs niet achter een berg zouden kunnen verstoppen. (Raketten?) (Muslim).
• Wanneer Sufyani van de Mahdi hoort, stuurt hij een leger uit Syrië achter hem. Deze leger van hem zal door de aarde worden opgeslokt en 1 man zal overleven onder hun, zodat hij het nieuws terug brengt. (Abu Dawud).
• Wanneer mensen dit horen zullen er groepen uit Syrië en Iraq naar Mahdi toe komen om hem trouw te zweren. (Dat staat in een Hadith dat is overgeleverd door Abu Dawud).
• Dan zal er een ander man die uit Quraish, wiens moeder van Kalb zal zijn verschijnen en een ander leger achter hem aansturen. Deze leger van hem zal verslagen worden met behulp van Allah en dit gevecht zal ‘Het gevecht van Kalb’ genoemd worden. Wie het buit van daar niet krijgt, zal veel missen. (Overgeleverd in Abu Dawud).
• De Mahdi zal het rijkdom van de wereld eerlijk verdelen en regeren met Qur’an en Sunnah. (Abu Dawud).
• Wanneer hij verschijnt zal hij veertig jaar oud zijn. (Tabarani).
• De Mahdi en 70.000 nakomelingen van Isaac (Pashtoens) zullen Constantinople in Turkije overnemen. (Muslim)
• Ze zullen Constantinople overnemen zonder wapens of speren, maar met Takbeer en Tasbeeh. (Muslim).
• De romeinen (Europianen, Amerikanen) zullen jullie aanvallen met 80 vlaggen en er zal 12.000 man onder elke vlag zijn. (Dat is overgeleverd door Imaam Bukharie).
• Een groep Moslims zullen Jihad voeren op India en overnemen.
• In die tijd zullen de moslims zwak zijn en er zullen weinig oprechte gelovigen zijn.
• Imam Mahdi zal de leider van de moslims worden, hij is een van de rechtleide Khaliefs van Islam. (Tirrmidhie).
• Islam zal de overhand krijgen en zal sterk worden ingesteld in het land. (Ibn Majah).
• De onderdrukkingen die over de wereld heersten zullen vervangen worden door vrede. (Ibn Majah).
• Het lach dat was vergeten op het gezicht van de Moslims zal weer verschijnen op hun gezichten en de hemelen en de aarde zal tevreden zijn met hun. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Iedereen zal blij en tevreden zijn, zelfs de dieren en vogels. (Ibn Majah).
• Er zal veel regen vallen uit de hemel, groentes en fruit zullen in overvloed zijn en landen zullen groeien.
• Er zal zoveel rijkdom zijn dat iemand op straat zal roepen, ‘Heeft iemand nog wat nodig?’ En niemand zal antwoorden behalve 1 man.
• Als de Mahdi de leider wordt, zal hij rijkdommen eerlijk verdelen onder de mensheid. (Mustadrak).
• Iemand zal komen en zal zeggen, ‘Geef me, geef’. Hij zal zijn doek spreiden en erin doen hoeveel hij kan dragen en weggaan. (Overgeleverd in Mustadrak).
• Imam Mahdi zal veel oorlogen voeren tegen de Christenen en overwinnen met behulp van Allah.
• De Romeinen (Amerikanen, Europeanen) zullen een verbond breken die ze hadden gesloten met een nakomeling van mij, wiens naam hetzelfde zal zijn als mijn naam. (Overgeleverd door At Tabarani).
• Dan zal er een leger uit Madinah opstaan, zij zullen één van de beste mensen op aarde zijn. (Muslim).
• Wanneer de legers klaarstaan om aan te vallen, zullen de Christenen (Amerikanen) zeggen, ‘Geef ons degenen die we zoeken, en we zullen alleen hun bevechten’. De Moslims zullen zeggen, ‘Nooit! Wij zullen nooit onze broeders overgeven aan jullie’. Dan zal er een oorlog beginnen tussen hun. (Dit is overgeleverd door Muslim).
• 1/3 van de moslims zullen vluchten en hun berouw zal Allah nooit accepteren. 1/3 zal tot Shahadat gebracht worden en zijn zullen de beste martelaren zijn in de ogen van Allah. Hun beloning zal zijn zoals dat van de mensen van Badr en Uhud. En 1/3 zal overwinnen op de derde dag, en zij zullen worden beschermd voor iedere fitnah totdat ze leven. (Muslim, Tabarani).

De komst van Dajjaal
• De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
• Hij zal één oog hebben end e ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
• Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim).
• 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het ‘Jewish neighborhood of Isfahan’). (Tirmidhie).
• De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
• Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
• Een man zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat ze Dajjaal zullen volgen.
• Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah. (Muslim)
• Het woord ‘Kafir’ (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
• Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).
• Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel (Vliegtuig?). (Saheeh Muslim).
• Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
• Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
• Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, ‘Breng je schatten voort’ en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Dit is overgeleverd door Imaam Muslim)
• Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, ‘Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?’ die man zal zeggen, ‘Waarom niet?’ Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad).
• Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
• Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.

De komst van Jezus
• Dajjal zal veertig dagen verblijven op aarde, dan zal Jezus neerdalen in Damascus in Syrië, bij het witte minaret. (Dit Hadith is overgeleverd door Imaam Muslim).
• Hij zal van een gemiddelde lengte zijn en zijn handen zullen op de schouders van twee engelen zijn tijdens neerdalen. (Overgeleverd door Imam Ahmad).
• Hij zal twee kledingstukken aan hebben en zijn haar zal nat lijken. (Ahmad).
• Tijdens zijn leven zal Allah elke religie laten verdwijnen, alleen moslims zullen overblijven. (Ahmad).
• Jezus zal Shariah neerzetten op aarde en 40 jaar regeren en mensen tot Islam roepen en Jihad voeren tegen onrechtvaardigen. (Ahmad).
• Hij zal het kruis breken en de varkens doden. (Ahmad).
• Moslims zullen de kufaar bevechten en zelfs bomen en stenen zullen zeggen, ‘O Moslim, er is een kafir achter me, kom dood hem. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Imam Mahdi en Jezus zullen in dezelfde tijd leven en Mahdi zal 7 tot 9 jaar regeren. (Muslim).
• Jezus zal neerdalen tijdens ochtendgebed en hij zal achter de Mahdi bidden. (Ibn Majah).
• Wanner de Mahdi hoort van de komst van Dajjaal zal hij tien mensen sturen om te kijken of hij er echt is en profeet Mohammad zei dat hij de namen van alle tien kende. (Muslim).
• Mahdi zal leven voor een tijdje en zal sterven. Profeet Jezus zal zijn begravenis gebed opzeggen en hem begraven. (Abu Dawud).
• Moslims zullen nog steeds Dajjaal vrezen en één van de redenen waarom Jezus komt is om Dajjaal te doden. (Zie overleveringen van Imaam Bukharie en Imam Muslim).
• Hij zal Dajjaal vinden en wanneer Dajjaal Jezus ziet, hij zal smelten.
• Jeszs zal Dajjal doden bij de poort van Lud in Palestina (Tegenwoordig heet het Lydda) en Jihad zal gestopt worden en vrede zal heersen. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• De mensen zullen zeven jaar lang leven, waarin niet eens onenigheid zal zijn tussen twee personen, na de dood van Dajjaal. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Rijkdom zal zo in overvloed zijn, dat niemand het wat zal schelen. (Ahmad).
• Een neerknieling zal in die tijd meer waarde hebben dan de hele wereld en wat het bevat. (Ahmad).

De komst van Gog en Magog
• De God en Magog zijn een rare groep nakomelingen van Adam, die waren gevangen gezet in een berg door Zulqarnain. (Fathul Bari).
• De Qur’an heeft het ook over hun gehad (Qur’an 18:83 tot 99, 21:96).
• Geen enkele van hun sterft, zonder 1.000 nakomelingen te hebben nagelaten. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn zo hoog als de boom Arz, dat is 40 meter. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn vier armslengtes hoog en vier armslengtes breed. (Fathul Bari).
• Anderen hebben lange oren, ze slapen op de ene en gebruiken het ander oor als deken. (Fathul Bari).
• Een ander groep is zo klein dat de kleinste onder hun twee handslengtes lang (30 cm). (Fathul Bari).
• Ze hebben brede gezichten, kleine ogen, behaarde lichamen, en hun gezichten lijken op schilden, bedekt met huid. (Overgeleverd door Imaam Ahmad).
• Dit zijn zwakke overleveringen, maar wat we zeker weten is dat ze een groooot groep wezens zijn.
• Elke dag weer proberen zij uit de berg te komen. (Ahmad).
• Wanneer ze zonlicht bereiken zegt hun leider, ‘Ga terug, jullie kunnen morgen doorwerken’ en als ze terugkomen is alles zelfs sterker gebouwd dan eerst en dit gaat zo door tot hun tijd komt om eruit te komen. (Tirmidhie).
• Ze zullen graven totdat ze zonlicht zien en de leider zal zeggen, ‘Ga terug, morgen zullen we doorgraven Insha’Allah’ en dat ‘Insha’Allaah’ (Indien God het wilt) vergat hij steeds te zeggen. (Ibn Majah, Ahmad).
• De volgende dag zullen ze dus doorgraven waar ze waren gebleven en eruit komen en verderf zaaien op aarde.
• Ze zullen hele rivieren leegdrinken, zodat mensen zullen lopen en een van hun zal zeggen, ‘Hier was lange tijd geleden een rivier’. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Ze zullen slechte handelen op aarde doen en mensen en dieren opeten. Alles wat ze zien zullen ze eten, zelfs grote olifanten. De wereld zal verderven door hun onrecht en het zal hun niet schelen ook. (Muslim).
• Wanneer ze Jeruzalem bereiken zullen ze hoogmoedig beweren, ‘wij hebben de mensen van de aarde overwonnen en nu zullen we de bewoners van de hemel overwinnen’. Als ze dat zeggen zullen ze pijlen richting de hemel schieten en die zullen met bloed terugkeren.
• In die tijd zal Jezus met zijn volgelingen op de berg Toor (Sinai) zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• In die tijd zal het hoofd van een os meer waard zijn dan 100 dinar vandaag, door tekortkomingen.
• In al die moeilijkheden zullen Jezus en zijn volgelingen tot Allah bidden om dit ellende van hen weg te halen. (Overgeleverd door Imaam Muslim en andere Hadith overleveraars).
• Dan zal Allah wormen in de nekken van de Gog en Magog scheppen, waardoor ze allemaal zullen uitroeien. (Ook dit is overgeleverd in Muslim en in een paar andere Hadith boeken).
• Wanneer Jezus en zijn volgelingen van de berg Toor naar beneden komen, zal de aarde vervuld zijn met hun rottende lijken. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Jezus en zijn volgelingen zullen weer tot Allah bidden en Allah zal gigantishe vogels neerzenden die de lijken in oceanen zullen werpen. (Muslim).
• Allah zal 40 dagen lang laten regenen op aarde en dat zal alles schoonmaken.
• De moslims zullen dan de pijl en bogen van Gog en Magog verbranden voor een periode van zeven jaren. (Muslim).
• Allah zal de aarde bevelen om dingen in overvloed te laten groeien. Er zal zoveel groente en fruit zijn en ze zullen zo goed groeien dat een granaatappel genoeg zal zijn voor een hele groep mensen en ze zullen allemaal in de schaduw van het schil rusten. Als je een zaadje in een droge rots zou steken, zou het zelfs groeien met de wil van Allah. (Overgeleverd door Imaam Muslim en een paar anderen).
• Een melkgevende geit zal genoeg zijn voor een hele family. (Muslim).
• Jezus zal leven in die tijd en trouwen en kinderen krijgen en hij zal 19 jaar na zijn trouwerij nog leven zijn. Dan zal hij sterven en naast profeet Mohammad, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem worden begraven. (Tirmidhie).
• Een man genaamd Jahjaah uit Yemen zal de Khalifa worden en regeren volgens de Shariah.
• Met de tijd mee zullen andere leider hun opvolgen en beetje bij beetje zal er weer een donkere tijd aanbreken.
• Ongeloof en onwetendheid zal weer heersen over de wereld na een tijd.

De laatste tekenen van Qiyamah
• Een dik en donker rook zal zich ontwikkelen in de hemelen. (Muslim).
• Dit rook zal veertig dagen op aarde zijn, de gelovigen zullen het koud krijgen en de ongelovigen zullen er zwaar aan lijden, ze zullen zelfs flauwvallen uit pijn. (Abu Dawud).
• Daarna zal de hemel weer schoon worden en de rook zal verdwijnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Allah heeft het gehad over deze wolk in Zijn boek (Qur’an 44:10).
• Na een grote aardbeving zal een beest uit de berg Safa in Makkah verschijnen. (Muslim).
• Dit beest zal spreken tot de mensen, zoals bewezen is door Hadith’s en een Qur’an vers. (Qur’an 27:82).
• Wanneer dit beest verschijnt uit de grond zal hij het zand van zijn hoofd afschudden.
• Zijn kop is als dat van een stier, ogen zoals dat van een varken, oren zoals dat van een olifatnt, horens zoals dat van een hertenbok, nek zoals dat van een struisvogel, borst zoals dat van een leeuw, kleur zoals dat van een tijger, klauwen zoals dat van een kat, staart zoals dat van een ram, poten zoals dat van een kameel en het afstand tussen elke twee gewrichten is 12 Elleboogslengtes lang. (Tadhkirah).
• Het zal gaan naar een plek tussen Hajrul Aswad en Maqaamul Ibraheem in Makkah. Wanneer de mensen dit zien zullen ze alle kanten oprennen, behalve één groep mensen. Het beest zal hun bereiken en hun gezichten sieren met een staf, zoals schijnende sterren en zal ‘Mu’min’ schrijven op zijn voorhoofd. Het gezicht van ongelovigen op aarde zal hij vernietigen en lelijk maken. (Muslim, Tirmidhie).
• Daarna zal hij over de wereld reizen met een grote snelheid.
• Hij zal de gezichten van alle kufaar bewerken, en niemand zal hem kunnen ontvluchten. (Muslim, Tirmidhie).
• Het is overgeleverd dat hij de staf van Mozes en ring van Solomo zal hebben. Daarna zal hij verdwijnen.
• De zon zal uit het westen opgaan. Volgens wetenschappers zal dat binnenkort kunnen gebeuren. Het gebeurt wanneer de aarde stopt en het ander kant op gaat draaien, dan komt de zon op in het westen. Dit is al gebeurt met planeet mars. (Overgeleverd in Mishkat en door Imam Tabari).
• Daarna zal een sterke wind uit de richting van Syrië komen en zielen van de gelovigen meenemen, waarna geen gelovige, zondaar of oprechte zal overblijven, behalve de ongelovigen. (Muslim).
• Dan zal de hele wereld onder leiding van ongelovige Afrikanen zijn.
• Een zwarte man uit Ethiopië met dunne benen zal de Kaba breken, steen voor steen. (Ahmad).
• Hajj zal niet meer plaatsvinden. De woorden van de Qur’an zullen worden opgeheven.
• Een ruiter zal langs Madinah rijden en zal zeggen, ‘Ooit waren hier veel moslims’. (Ahmad).
• Alleen de slechtste mensen zullen er blijven dus, en ze zullen zo zorgeloos zijn als dieren, goed en slecht zal ze niet schelen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Er zal geen vrees voor Allah in hun harten zijn.
• Deze mensen zullen erger dan beesten worden en de slechte gruweldaden begaan in de menselijke geschiedenis.
• Ze zullen veel mensen doden en onrecht zaaien op aarde.
• Er zal zoveel onwetendheid zijn dat niet eens één van hun de naam van God zal kennen.
• Zij zullen de ergste van de schepping zijn en op hun zal Qiyamah komen.
• Er zal een vuur vanuit Yemen branden en het zal de mensen bijeengaren naar hun eindbestemming. (Muslim).
• Dan zal er Qiyamah plaatsvinden en de engel Israfiel zal op de bazuin blazen en iedereen zal zijn hoofd optillen om het te horen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• De eerste man die het zal horen zal eeen man zijn die bezig zal zijn met iets te maken voor zijn kameel, hij en anderen zullen worden neergehaald door de gigantishe kracht van die bazuin. (Muslim).
• Een blaas op deze bazuin zal leiden tot het totale vernietiging van het universum, alles zal vergaan behalve Allah, zelfs de engelen zullen vergaan.
• Na dat zal Allah alles opnieuw scheppen en Hij zal regen zenden en de dode lichamen van de mensen zullen voorkomen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Door een tweede blaas op de bazuin zullen de mensen opstaan en om zich heen kijken. (Muslim).

Koran 21:1. Dichter en dichter tot de mensheid komt hun Berechting en nog steeds trekken ze er geen lering uit en keren hun ruggen toe.

Hand geven

Posted in Hand geven on 1 januari 2011 by haqiqat83

Waarom mag een vrouw of een man geen hand geven aan de andere sekse?

In Islam het is zo dat je als man lichamelijk contact met een vrouw moet vermijden, tenzij het je eigen vrouw is, moeder, zus, etc. Dus het is niet specifiek gericht aan de vrouw of de man maar het is iets wat officieel niet mag.

Maar er zijn mensen bij (vrouwen, mannen) die wel een hand geven. Zijn dat dan mannen en vrouwen met slechte bedoelingen? Zeker niet, het zijn mensen die gewoon wat minder kennis hebben van de regels, of gewoon minder streng zijn t.o.v regels. Er zullen wel mensen bij zijn die dat onfatsoenlijk vinden. Maar het is de wil van Allah en alles wat de schepper wil is de juiste keuze.

Wat gebeurt er wanneer een man handen schudt met een vrouw?

De wetenschap van anatomie zegt dat er meer dan 5 miljoen cellen zijn die de oppervlakte van het menselijk lichaam bedekken. Hun functie is om gewaarwordingen en gevoel over te brengen naar de hersenen. Wanneer een man handen schudt met een vrouw worden hun gevoelens geactiveerd. Zelfs de zintuig van ruiken heeft een rol in het activeren van het gevoel van seksuele lust. De zintuig van horen is ook verbonden met de middelpunten van menselijke verlangen. Als een vrouw woorden hoort die de verlangens van een man weerspiegelen, dan kan dat wat ze gehoord heeft haar gevoelens bewegen.

In dit aanzien zegt de Koran: “zeg: Tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hun. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van wat het geen wat zij doen. En zeg; Tot de gelovige vrouwen dat ook zij hun ogen neergeslagen houden. En hun passies beheersen en hun schoonheid niet tonen.” (Soerah An-Noer, ayah 30-31)

De bovenste ayahs tonen dat mannen en vrouwen beiden werden aangesproken in gelijke termen om hun verscheidene zintuigen te bewaken om de mogelijkheden van kwaad te verminderen in de gemeenschap.

Met andere woorden, moderne anatomie ontdekt nu de rollen van gewaarwording in het aanwakkeren van menselijke verlangens, terwijl de Koran de gelovigen beschermt van zulke kwaden sinds 14 eeuwen.

Ook is dit belangrijk te weten;

Aisha (vrouw van de profeet Muhammed vrede zij met hem) Zij zei: En de hand van de Boodschapper van Allah heeft nooit de hand van een vrouw aangeraakt, behalve die van hem was. (Al Buhari)

  

 

 

11 september 9-11

Posted in 11 september 9-11 on 18 december 2010 by haqiqat83

لااله الاالله محمد رسول الله

9/11 Fake: Media Make Believe

Kijk dat voor dat je verder gaat …

9-11  New World Order Plan to Kill 90% of the Worlds Population 

1) New York City heeft 11 letters

2) Afghanistan heeft 11 letters.

3) Ramsin Yuseb (de terrorist die dreigde om de Tweelingtorens in 1993) te vernietigen heeft 11 letters.

4) George W Bush heeft 11 letters.

Dit zou een zuiver toeval kunnen zijn, maar dit wordt interessanter:

1) New York is de 11de staat.

2) Het eerste vliegtuig dat tegen de twin towers crashd was vluchtnummer 11.

3) Vlucht 11 vervoerde 92 passagiers. 9 + 2 = 11

4) Vlucht 77 die ook twin towers raakt, vervoerde 65 passagiers. 6+5 = 11

5) De tragedie was op 11 September, of 9/11 zoals het nu bekend staat. 9 + 1 +.1 = 11

6) De datum is gelijk aan het hulpdiensten van de V.S. telefoonnummer \ 911. 9 + 1 + 1 = 11.

Zuiver toeval…! Lees verder en verander van gedachte:

1) Het totale aantal slachtoffers binnen alle gekaapte vliegtuigen was 254. 2 + 5 + 4 = 11.

2) 11 September is dag nummer 254 van het kalenderjaar. Opnieuw 2 + 5 + 4 = 11.

3) Het bombarderen van Madrid vond op 3/11/2004 plaats. 3 + 1 + 1 + 2 + 4 = 11.

4) De tragedie van Madrid gebeurde 911 dagen na het twin towers incident. 9+1+1=11.

Probeer dit en zie hoe u zich daarna voelt. dit is helemaal bizar.
Open Microsoft Word en doe het volgende:
1. Typ in hoofdletters Q33 NY. dit is het vluchtnummer van het eerste vliegtuig dat in de twin towers vloog.
2. Maak Q33 NY zwart.
3. Verander de grootte naar 48.
4. Verander de lettertype naar wingdings 1 

en dat krijg je te zien

 

This movie, The Long Kiss Goodnight was released in 1996. World Trade Center Bombing is mentioned and also blaming the “Muslims” for a false flag attack… ‘naturally’.

Origami met dollars
In het Amerikaanse biljet van 20 dollar, blijken allerlei verwijzingen te zitten naar de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Om deze te voorschijn te toveren, dient het bankbiljet op een bepaalde manier gevouwen te worden.

Wanneer het biljet als een soort vliegtuigje gevouwen wordt, is aan de ene kant het brandende Pentagon te zien:

Wanneer het biljet wordt omgedraaid, zie je het brandende WTC:

En voor wie er geen genoeg van kan krijgen: wanneer het biljet op de juiste manier als een harmonica gevouwen wordt, is OSAMA te lezen:

Het rekenkundige wonder van de Koran

Ter inleiding:

Allah ondersteunde Zijn Laatste Profeet Muhammad (sas) met vele wonderen en des te meer bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden door Allah. Eveneens ondersteunde Allah Zijn Laatst geopenbaarde Boek, de Heilige Qur’aan, met vele (daarin vermelde) wonderen, die bewijzen dat de Qur’aan het letterlijk geopenbaarde Woord van Allaah is, en dat niemand anders dan Hij de auteur is.

Om het onderwerp goed te begrijpen, zullen we eerst een paar begrippen definiëren:

Al Qur’aan of het Nederlandse woord Koran is het woord van Allah dat aan de Profeet Mohammed (sas) in het Arabische taal geopenbaard is, als een goddelijke wonder.

De Koran bevat 114 soerah’s (hoofdstukken)

Elke soerah bevat een aantal Ayah’s ( verzen).

De koran wordt onderverdeeld in 30 delen of Djoez (meervoud: Adjzâ’)

en wordt ook nog onderverdeeld in 60 Hizb (2 hizb = 1 Djoez)

Beste broeders en zusters,

Op dinsdag 11 september 2001, rond negen uur in de ochtend boren zich twee vliegtuigen in het WTC (World Trade Center) in New York. De tweelingtorens waren 110 verdiepingen hoog,

…symbool van Amerikaanse welvaart stortte in…

We gaan deze gebeurtenis in het licht van de koran bekijken. Door een verband te leggen tussen deze gegevens en de heilige koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, komen we tot een rekenkundige wonder.

De aanslag op WTC:

eeuw: 21ste eeuw
jaar: 2001
maand: 9de maand
dag: dinsdag, de 11de
aantal verdiepingen: 110

Als we dit in het licht van de koran bekijken, vinden we het volgende:

We lezen in soerah At-Tauwbah:

109. Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor Allah heeft gegrondvest en op Zijn welbehangen, dan niet beter? Of hij die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het vuur van de hel stort? Allah leidt het onrechtplegende volk niet.(soerah At-Tauwbah)

110. Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken. En Allah is Alwetend, Alwijs.(soerah At-Tauwbah)

Deze Ayahs vinden we in soerah At-Tauwbah, in de 11de Djoez (deel),in de 21ste Hizb . Het is de 9de soerah (hoofdstuk) uit de Edele koran. En als we het aantal woorden tellen vanaf het begin van de soerah tot deze vers, dan vinden we in totaal 2001 woorden.De openbaring van deze soerah was op een dinsdag.

Samengevat: een combinatie van de twee:

Wij leven in de 21ste eeuw
21ste hizb

de 9de maand
9de soerah

11de dag
11de deel (djoez)

Het jaar 2001
aantal woorden: 2001

110 verdiepingen
aantal verzen (ayah’s): 110

aanslag op een dinsdag
Openbaring van de soerah: op een dinsdag

Vrouwen

Posted in Vrouwen on 18 december 2010 by haqiqat83

Vrouwen

Toegestane vrouwen voor Moslims
< Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan. (Toegestaan om mee te trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hun hun bruidschatten geven, in eerbaarheid handelen en niet in ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. > Q.5:5

Het alleen reizen van vrouwen
Overgeleverd van Ibn `Abbaas r.a. dat hij de profeet s.a.w.s. heeft horen zeggen < Het is niet toegestaan voor een man om zich afgezonderd met een vrouw te bevinden. En het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen, behalve in het bijzijn van een Mahram. > Hierop stond een man op en vroeg < O boodschapper van Allah, ik heb mij ingeschreven voor die en die strijd en mijn vrouw is vertrokken naar de Hadj? > Hij antwoordde < Ga en verricht de Hadj met je vrouw. > Door
Al-Bukhari [3006]

Meeste helbewoners zijn vrouwen
Overgeleverd van `Imran Ibn Husain r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Ik heb in het Paradijs gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit armen. En ik heb in het vuur gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit vrouwen. > Door Al-Bukhari [3241]

Tatoeëren en haarstukjes
Overgeleverd van Abu Hurayra ra. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah heeft (de volgende vrouwen) vervloekt < Zij die haar verlengt met ander haar en zij die erom vraagt, en zij die tatoeëert en zij die erom vraagt. > Door Al-Bukhari [5933]

Hoofddoek, geluid makende schoenen
< Zeg tot de gelovige mannen zodat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passie beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passie beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen er van zichtbaar moet zijn, en dat haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot of haar broeders, of de zonen van haar broeders of de zonen van haar zusters of haar vrouwen of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. > Q. 24:30-31

Een Harame vorm van rouw is rouwen langer dan drie dagen, behalve voor echtgenoot
De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Het is Haram voor vrouwen, die in Allah en de laatste Dag geloven, langer voor een overledene te rouwen dan drie nachten, behalve voor hun echtgenoot (waarvoor de rouwperiode) vier maanden en tien dagen is. > Overgeleverd in het boek ‘de begrafenis” in de Sahih van Al-Bukhari

Bruidschat
< En geeft de vrouwen hun bruidsschatten als een schenking, maar wanneer zij zo goed voor jullie zijn iets ervan (van de bruidschat terug te geven): eet er dan met plezier en welbehagen van. > Q.4:4

Verbod op doden van vrouwen en kinderen
Overgeleverd van Ibn-i Omar r.a. < In één van de oorlogen tegen de niet-gelovigen, waarin de boodschapper van Allah s.a.w.s. had deelgenomen, werd het lijk van een vrouw gevonden. Na dit voorval heeft de boodschapper van Allah het doden van vrouwen en kinderen verboden verklaard. > Door Al-Bukhari/Cihad, Muslim/Cihad, Tirmidhi/Cihad en Abu Dawud/Cihad

Parfum
De boodschapper van Allah s.a.w.s. < Elke vrouw die perfum opdoet en dan uitgaat tussen de mensen zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zanieyah (overspelpleegster). > Door Imaam Ahmad, 4/418; zie ook Sahieh Al-Djaamie 105

Kenbaar maken van je vrouwzijn
Overgeleverd van `Aisha r.a. < Een vrouw had achter een gordijn een brief geschreven en dit aan de boodschapper van Allah s.a.w.s. gereikt. De boodschapper van Allah trok zijn hand onmiddellijk terug en zei < Is deze hand van een man of van een vrouw? (Het is niet duidelijk) > Ze zeiden dat de hand van een vrouw was. Hij zei < Als jij een vrouw was, zou jij de kleur van je nagels met henna (verven) veranderen. > Door Abu Dawud en Nasai

Beloning voor een zwangere vrouw
Overgeleverd van Omar r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een vrouw zal gedurende haar zwangerschap, bevalling en borstvoeding periode beloning krijgen alsware zij die periode met meditatie heeft doorgebracht. Wanneer zij in deze periode komt te overlijden zal zij het martelaarschap verkrijgend. > Door Taberani

Aanraken van vreemde vrouwen
Overgeleverd van Ma`kil bin Yesar r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Men kan beter een ijzeren naald in zijn hoofd krijgen dan dat men een vrouw aanraakt die voor hem haram is. > Door Taberani

Ziekte kan jou een plaats in het paradijs bezorgen
`Ata ibn Abi Rabab r.a. berichtte dat ibn `Abbas r.a. aan hem vroeg < Wil je een vrouw van de mensen van het paradijs zien > Hij zei < Zeker (wil ik dat) > ibn `Abbas zei toen < Het is deze zwarte vrouw. Ze kwam bij de profeet s.a.w.s en zei < Ik heb (epileptische) aanvallen, waardoor ik onbedekt raak, vraag dus aan Allah om mij te genezen. > Hij zei < Wees geduldig als je wilt, en Allah zal je het paradijs schenken. Of, als je het wenst, zal ik aan Allah vragen om je te genezen. > Zij antwoordde < Ik zal geduldig zijn! Maar ik raak onbedekt (omdat ik val), dus vraag aan Allah dat ik niet meer onbedekt raak. > En dit deed hij. > Door Al-Bukhari, Muslim e.a.

Menstruatie
< Zij vragen jou over de menstruatie (Haid) zeg < Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (seksueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en hij heeft hen lief die zich reinigen. > Q2:223

Dood

Posted in Dood on 18 december 2010 by haqiqat83

Je zult deze wereld verlaten
`Ali r.a. heeft gezegd: Ik raad jullie aan je te wapenen ten opzichte van Allah, dit aardse leven te verlaten, want dit leven zal jullie in elk geval verlaten, ook al willen jullie het niet graag verlaten, en het verslijt jullie lichamen, terwijl jullie het willen vernieuwen. Jullie en het leven lijken op een groep mannen op reis die langs een weg hebben gelopen en die de indruk hebben dat ze die weg achter zich hebben doen verdwijnen.

`Abd Allah ibn Ash-Shikhkhir r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Het voorbeeld van de zoon van Adam is (alsof) hij negenennegentig doodsoorzaken naast zich heeft. Als alle doodsoorzaken hem niet treffen, dan zal hij oud worden totdat hij uiteindelijk sterft. > door At-Tirmidhi en Ad-Diya` Al-Maqdisie. Door Al-AlBaanie geklasseerd als hasan (Sahieh oel-Djami`nr. 5825 & Al-Misjkaat nr 1569.

Kwaad praten over de doden
Overgeleverd van “Aisha r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft horen zeggen < Scheldt de doden niet uit. Zij zijn immers heengegaan naar wat zij hebben verricht. > door Al-Bukhari [6516]

Het snel begraven van een dode
De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees snel met het begraven van overledenen. Als een persoon met zijn imaan is gestorven, zal het voor hem beter zijn om zo snel mogelijk te worden begraven. Als een persoon geen goed persoon was, zou het voor jullie een verlossing zijn als jullie hem zo snel mogelijk begraven. > door Kutubu Sitte

Verlies van je naaste
`Abd Allah ibn `Amr r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Wanneer Allah een geliefde van één van Zijn gelovige dienaren wegneemt, dan zal Allah hem – áls hij geduld (sabr) en ihtisab toont – hem met djenneh belonen. >
door An-Nasaï. Door Al-Albaanie geklaseerd als hasan (Ahkaam oel-Djanaïz p. 34)

Herriner vaak de dood
Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < Herinner jullie vaak de beëindiger van de geneugten! > (Abu Huraira zei) < Hij bedoelde de dood. > Door Tirmidhi

Verlang niet naar de dood
Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < Laat niemand van jullie naar de dood verlangen, want als hij deudzaam is, is het mogelijk dat hij aan zijn goede werken toevoegt; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw. > door Bukhari

veertig man in het begrafenisgebed
Ibn `Abbas verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen < Wanneer een moslim sterft en er zijn veertig moslims die aan zijn begrafenisgebed deelnemen die geen deelgenoten aan Allah toekennen, dan wordt hun voorspraak voor hem door Allah aanvaard. > door Muslim

Begrafenisgebed
Van `Abdoellan ibn Aufa wordt verhaald dat hij, bij het begrafenisgebed voor zijn dochter, vier maal de tekbier uitsprak. Na de vierde tekbier bleef hij zo lang staan als er tussen twee tekbiers aan tijd is, en (in die tijd) vroeg hij om vergeving voor haar en smeekte hij. Toen zei hij < De boodschapper van Allah was gewoon het zo te doen. >
Een andere versie < Hij sprak vier maal de tekbier uit en bleef in gebed staan totdat wij dachten dat hij een vijfde tekbier zou uitspreken. Toen gaf hij naar rechts en links selaam. Toen hij weg ging, vroegen wij < Waarom zo? > Hij antwoordde < Ik zou niets willen toevoegen aan wat ik de Boodschapper van Allah zag doen, > of zei hij < Zo deed de Boodschapper van Allah het. > door Hakim